Lagsbruk

 

Desse plakatane er frå midt på 1950-talet og eit resultat av Lagsbruksnemnda sitt arbeid.

Annonsen nedanfor er frå Norsk Tidend i 1956.

Tilbake til hovudsida