Lagsbruk

Viking Kaffistove As, Volda

Sentralt plassert, like ved fergekaia i Volda.

Vikinghuset. Foto Nils Seland aug. 2018

 

Rasmus Fløtre fortel juli 2018:

Starta som eit AS i 1964, der han saman med Noregs Ungdomslag (NU) og Volda Frilynde Ungdomslag skaut inn 10 000 kroner kvar i aksjekapital. Ivar Grimstad representerte NU og Lars Tunheim Volda fril. ul. Fløtre var drivar av kafeen. Ungdomslagsinteressene engasjerte seg aldri i selskapet og blei løyst ut ca 1980 med ein sum på omlag 200.000-220.000 kroner kvar. Kaffistovebegrepet blei ikkje brukt i dagleg tale - bare Viking og Vikinghuset.

 

 

 

Sida er sist oppdatert:

Tilbake til hovudsida