Lagsbruk

Steinkjer

Annonse i bladet Ungskogen 1915:

Avisa Ungskogen: Første ordinære nummer kom ut i Steinkjer i januar 1914, og fram til 27. april 1916 kom den med eitt nummer kvar 14. dag. Bladet var ideologisk knytt til den frilynte ungdomsrørsla, men i privat eige.

 

 

Kaffistova i Ovesengården - etablert i 1908

 

Jakob Bjerkem 2008:

«Kaffistova på Steinkjer har aldri vore betrakta som lagsbruk.  Mange ungdomslag hadde lottar, men fleirtalet av eigarane var bønder og private ungdomslagsfolk i bygdene rundt Steinkjer.  Eg trur ikkje BUL og IU hadde lottar i Kaffistova i utgangspunktet, berre slike som dei overtok om lag vart lagt ned

 

* * *

Rørsletiltaka:

 • Bondeheimen si Kaffistove, Nordsida (Grønnegata)?
  Opna 1918.

 • Grand Hotell, Kongensgt. 37 


 • Havnekaféen.

 

 

 • Inntrøndelag Ungdomssamlag var eigar av Grand hotell til ut på 1980-talet.


 • Eigar Inntrøndelag Ungdomssamlag. Starta av Gunnar Børstad. IU hadde kontor i same bygningen.

 

Bondeheimen (I drift frå 1918)

Jubileumsmeldinga av Gunnar Børstad for nedlasting

 

***

 

Frå Inntrøndelags Ungdomssamlags jubileumsskrift 1895-1965:

 

Bondeheimen før 2. verdskrigen:

Kjelde: Inntrøndelags Ungdomssamlags jubileumsskrift 1895-1965

Jakob Bjerkem 2008:

«Bondeheimen låg på Nordsida og brann i 1940.  Denne vart ikkje bygd opp att, og etter det eg trur så vart det godkjent at BUL/IU brukte erstatningssummen også frå Bondeheimen til å bygge Grand.  Men Bondeheimen som selskap heldt fram i leigde lokaler i Nordbottengården på Nordsida frå 1950 og heilt til 1981 da denne vart avvikla og utstyret overført til Hamnekafeen, som låg vegg i vegg med IU-kontoret i Hamnegata på Sørsida. Selskapet Bondeheimen Kaffestova LL blir avvikla med gjeldsforhandlingar og auksjon i 1986.»

 

Arkivmateriale finst i IU-arkivet på Heistad Møtehus i Sparbu.

 

Steinkjerleksikonet:

 

Grand Hotell

Grand Hotel før 2. verdskrigen:

Grand i 2003. Foto Nils Seland

 

 

 

Hamnekaféen

 

 

Hamnekafeen var ei vidareføring av LL Bondeheimen Kaffistova då den blei lagt ned. Både personale, møblar og utstyr blei flytta med. Kafeen låg vegg i vegg med IU-kontoret i Hamnegata på Sørsida. Hamnekafeen vart avvikla på 90-talet. 

Arkivmateriale finst i IU-arkivet på Heistad Møtehus i Sparbu.

Steinkjerleksikonet.

 

Sist oppdatert: 17. april 2018

 

Kjelder:

 • Inntrøndelags Ungdomssamlags jubileumsskrift 1895-1965
 • Jakob Bjerkem
 • Steinkjerleksikonet
 • Norske Ungdomstiltak